banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Filtr

Teplárny opět straší lidi nedostatkem tepla už za několik let, nebo alespoň jeho výrazným zdražením. Na zdražení jsou lidé citliví, vydírání tímto směrem má mnohdy úspěch i přesto, že je zřetelně demagogické. Taková je i současná kampaň

...
 • Insekticidy na Šumavě a globální chemická kontaminace

 • Snad nemusíme mít obavu, že použití insekticidů v prvních zónách šumavského národního parku viditelně ohrozí kvalitu pitné vody v Čechách. Jisté však je, že biocidy do těchto oblastí a vlastně do celého národního parku nepatří. Pokud se bez

  ...
 • Hospodářský růst a životní prostředí


 • Mezníkem či spíše začátkem systematické ochrany životního prostředí v mezinárodním měřítku byla Stockholmská konference OSN v r. 1972. Od té doby jsou pochopeny hlavní projevy znečištění (například umírající lesy) i jejich bezprostřední

  ...
 • Harmonická ekonomika: v souladu s lidmi a přírodou

 • Harmonická ekonomika - téma dne

  Současná nedobrá světová ekonomická situace je ještě prohlubována rostoucí zátěží životního prostředí zejména v globálním měřítku, především v souvislosti s negativními projevy změny

  ...
 • Factor Five

 • Meze růstu (1972) položily základní otázku po slučitelnosti ekonomického růstu s účinnou ochranou přírody, životního prostředí a přírodních zdrojů planety Země.

 • Ekosystémové služby a biologická rozmanitost

 • Miléniové hodnocení ekosystémů (MA, Millennium Ecosystem assessment,) zavedlo termín ekosystémové služby, který už natrvalo pronikl nejen do odborné literatury, ale i do široce publikovaných textů včetně politických dokumentů Evropské unie či

  ...
 • Občané a životní prostředí

 • Žijeme v období, které nositel Nobelovy ceny Paul Crutzen nazval antropocénem (1), za jehož symbolický počátek byl označen rok 1784, kdy James Watt vynalezl parní stroj. Tento termín připomínající svým tvarem názvy geologických

  ...
 • Potřebujeme energetickou (r)evoluci?

 • Energie a energetika je dnes jedním z témat, která se velice často diskutují na nejrůznějších fórech v zahraničí i v České republice. Je pozoruhodné, jak výrazně se česká debata liší od zahraniční.

 • Surovinová politika ČR

 • Připomínky Bedřicha Moldana, 11.8. 2012

  Obecně: V dokumentu zásadně chybí analýza návazností, souladu či nesouladu se stávajícími relevantními dokumenty ČR, jako je surovinová politika z. r. 1999, energetická politika, politika

  ...
 • 40 let od vydání Mezí růstu

 • V březnu 1972 vydali autoři Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers a William W. Behrens III. knihu Limits to Growth – Meze růstu. Byla napsána na objednávku Římského klubu jako jeden z podkladů ke Konferenci OSN o lidském

  ...