banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Já o voze, on o koze

Pan Jiří Hanzlíček (poradce ministerstva průmyslu a obchodu) v reakci na můj článek v MFD ze 4.2. 2005, ve stejném deníku 15.2. 2005 uvedl, že nesouhlasí s mým tvrzením, že Česko patří v přepočtu na jednoho obyvatele k největším znečišťovatelům v produkci skleníkových plynů. Pan Hanzlíček zmiňuje, že se Česká republika podílí na zvyšování emisí skleníkových plynů pouze 0,3-0,5 procenta z celkových emisí pokrytých Kjótským protokolem.
Pan Hanzlíček má v tomto možná pravdu. Je však zapotřebí si uvědomit, že Česká republika není svou velikostí a počtem obyvatel tak velká, jako například Čína. Jinak bychom už dávno byli světovou velmocí ve znečišťování. Je tedy logické, že z tohoto pohledu se Česká republika ani nemůže podílet na větším celosvětovém znečištění než zmíněných 0,3-0,5 procenta.
To, že jsme malým státem však nemění nic na faktu, že patříme k největším světovým znečišťovatelům v produkci skleníkových plynů pokud srovnáme emise na jednoho obyvatele, což bylo předmětem mého článku.