Centrum pro otázky životního prostředí

  • Vytisknout

Myšlenka vybudovat Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy se zrodila na Přírodovědecké fakultě. Ředitel fakultního Ústavu pro životní prostředí ve svém dopise panu prorektoru Malému z dubna 1991 říká, že „potřeba vytvořit instituci zahrnující aktivity zaměřené na životní prostředí je zvýrazněna nedávnými změnami v naší republice i v celé Evropě“. K prvořadým úkolům Centra měla podle návrhu patřit „inspirační, iniciační a později i koordinační činnost v pedagogickém i výzkumném procesu“. Vedení Univerzity po řadě konzultací návrh přijalo a Centrum bylo zřízeno organizačním opatřením rektora. Původně sídlilo na Starém Městě v prostorech kolech Petrská, později v Jinonicích a od léta 2009 v centru Krystal ve Veleslavíně.

Z původní malé skupiny 5 pracovníků se v Centru postupně vytvořil podstatně rozsáhlejší kolektiv, který se v duchu původního záměru zabývá vědeckou, pedagogickou, organizační, konzultační a další činností, její konkrétní podoba se postupně vyvíjí. Jako součást Univerzity Karlovy klademe důraz na dva základní směry. Především je to vědecká práce, kterou rozvíjíme zejména s podporou grantů z národních, ale především mezinárodních zdrojů jako jsou Rámcové programy Evropské unie. Druhým směrem je účast na univerzitní výuce přednáškami, vedením diplomních prací a doktorských studentů. Za úspěch považujeme akreditaci doktorského studijního oboru Environmentální studie, kterou jsme připravili ve spolupráci s Fakultou humanitních studií. Vždy jsme se opírali o spolupráci s akademickou obcí nejen na naší univerzitě, ale i v rámci republiky i celé Evropy. Od počátku se zabýváme tématy úzce souvisejícími s veřejnou politikou na národní i mezinárodní úrovni. V poslední době jsme například vydali jit třetí Situační zprávu ke strategii udržitelného rozvoje České republiky a účastníme se přípravy Summitu „Rio+20“. Za zmínku stojí také pořádání mnoha konferencí a seminářů, obvykle s mezinárodní účastí. V červnu 2012 nás čeká až dosud největší taková akce, 19. Konference Evropské asociace environmentálních ekonomů, kde očekáváme až 600 účastníků.

Podrobněji se o nás a o naší práci dočtete v této malé publikaci. Jak se dozvíte, máme mnohé plány do budoucna, zejména v oblasti výzkumu. Proto chápeme naše dvacáté výročí, které si letos připomínáme, nikoliv jako uzavření nějaké etapy, ale závazek pokračovat a přinést co nejvíc nových a důležitých výsledků.