banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Centrum pro otázky životního prostředí

Myšlenka vybudovat Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy se zrodila na Přírodovědecké fakultě. Ředitel fakultního Ústavu pro životní prostředí ve svém dopise panu prorektoru Malému z dubna 1991 říká, že „potřeba vytvořit instituci zahrnující aktivity zaměřené na životní prostředí je zvýrazněna nedávnými změnami v naší republice i v celé Evropě“. K prvořadým úkolům Centra měla podle návrhu patřit „inspirační, iniciační a později i koordinační činnost v pedagogickém i výzkumném procesu“. Vedení Univerzity po řadě konzultací návrh přijalo a Centrum bylo zřízeno organizačním opatřením rektora. Původně sídlilo na Starém Městě v prostorech kolech Petrská, později v Jinonicích a od léta 2009 v centru Krystal ve Veleslavíně.

Z původní malé skupiny 5 pracovníků se v Centru postupně vytvořil podstatně rozsáhlejší kolektiv, který se v duchu původního záměru zabývá vědeckou, pedagogickou, organizační, konzultační a další činností, její konkrétní podoba se postupně vyvíjí. Jako součást Univerzity Karlovy klademe důraz na dva základní směry. Především je to vědecká práce, kterou rozvíjíme zejména s podporou grantů z národních, ale především mezinárodních zdrojů jako jsou Rámcové programy Evropské unie. Druhým směrem je účast na univerzitní výuce přednáškami, vedením diplomních prací a doktorských studentů. Za úspěch považujeme akreditaci doktorského studijního oboru Environmentální studie, kterou jsme připravili ve spolupráci s Fakultou humanitních studií. Vždy jsme se opírali o spolupráci s akademickou obcí nejen na naší univerzitě, ale i v rámci republiky i celé Evropy. Od počátku se zabýváme tématy úzce souvisejícími s veřejnou politikou na národní i mezinárodní úrovni. V poslední době jsme například vydali jit třetí Situační zprávu ke strategii udržitelného rozvoje České republiky a účastníme se přípravy Summitu „Rio+20“. Za zmínku stojí také pořádání mnoha konferencí a seminářů, obvykle s mezinárodní účastí. V červnu 2012 nás čeká až dosud největší taková akce, 19. Konference Evropské asociace environmentálních ekonomů, kde očekáváme až 600 účastníků.

Podrobněji se o nás a o naší práci dočtete v této malé publikaci. Jak se dozvíte, máme mnohé plány do budoucna, zejména v oblasti výzkumu. Proto chápeme naše dvacáté výročí, které si letos připomínáme, nikoliv jako uzavření nějaké etapy, ale závazek pokračovat a přinést co nejvíc nových a důležitých výsledků.