banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Insekticidy na Šumavě a globální chemická kontaminace

Snad nemusíme mít obavu, že použití insekticidů v prvních zónách šumavského národního parku viditelně ohrozí kvalitu pitné vody v Čechách. Jisté však je, že biocidy do těchto oblastí a vlastně do celého národního parku nepatří. Pokud se bez nich zcela výjimečně nemůžeme obejít, pak je nutno užít je pouze ve velmi omezeném množství a určitě ne v jádrové části, která by měla být prakticky stoprocentně uchráněna před jakýmikoliv lidskými zásahy, chemickými na prvním místě. Proto to zákon omezuje nebo přímo zakazuje.  Argument, že se (ve druhých zónách) takto zasahovalo i dříve, rozhodně žádným ospravedlněním není: pokud jsme něco dělali v minulosti, ještě to neznamená, že jsme to dělali dobře.

V národním parku má jednoznačnou přednost příroda a přírodní procesy, cílem je co nejbohatší ekosystém s co nejméně narušenými vazbami mezi všemi živými tvory, kteří ekosystém tvoří. Ti vytvářejí složité vztahy potravních řetězců, vazby mezi zelenými rostlinami, býložravci, predátory, rozkladači. Základním předpokladem fungování těchto vztahů je, aby tam všichni ti živí tvorové vůbec byli. Nejde přitom jen o rostliny a živočichy, které můžeme pozorovat holým okem, ale také o nesčetné druhy větších, malých a nejmenších organizmů ve vzduchu, ve vodě a zejména v půdě, o mikroskopické houby či bezobratlé živočichy, a také o mimořádně důležitý svět mikroorganizmů, bakterií, řas, virů a mnoha jiných.  Zachovat tyto řetězce plně funkční je cílem přírodních rezervací a národních parků. Proto je nepřípustné zde zasahovat chemickými prostředky, souhrnně biocidy.    

Biocidní látky narušují přírodní rovnováhu tím, že mnohé skupiny těchto organizmů zničí. Ty nejnebezpečnější (jako třeba známé DDT) jsou zakázány nejen u nás, ale i mezinárodními úmluvami, k nimž jsme se přihlásili. Insekticidy zabíjejí hmyz, herbicidy ničí rostliny, fungicidy eliminují houby... . Jsou původně zacíleny proti určitému škůdci, například proti kůrovci, vždycky však zasáhnou i širokou škálu „nevinných“ necílových organizmů. Například zabijí kůrovce a s ním další druhy hmyzu. Navíc poškodí životní prostředí dalších organizmů: O život mohou přijít i vzácní a ohrožení živočichové a rostliny chránění platnými zákony a zejména  ostatní, neznámé a často bezejmenné organizmy s nimi provázené a pro  život přírodního ekosystému nenahraditelné.  

Pro nejrůznější účely používáme stovky tisíc chemických látek, o jejichž dlouhodobých účincích na živé organizmy (včetně nás samých) mnoho nevíme. Celková chemická kontaminace našeho prostředí tak neustále stoupá. Nevíme přesně, jaké dlouhodobé účinky to může vyvolat. Víme ale, že alarmující zprávy se množí. Chemizace ohrožuje nejen „přírodu“, ale i nás lidi.  Biocidní látky různých typů k této kontaminaci výrazně přispívají. Proto je můžeme používat jen v nezbytných případech a v co nejmenším množství. To platí obecně. Národní parky zřizujeme i proto, abychom alespoň kus našeho prostředí před touto kontaminací chránili důsledněji než hospodářské  lesy, produkční krajinu i města v nichž žijeme.