banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Harmonická ekonomika: v souladu s lidmi a přírodou

Harmonická ekonomika - téma dne

Současná nedobrá světová ekonomická situace je ještě prohlubována rostoucí zátěží životního prostředí zejména v globálním měřítku, především v souvislosti s negativními projevy změny klimatu, a obavou z vyčerpání rostoucí škály přírodních zdrojů.

Jednou z  odpovědí vyspělých států je „Strategie zeleného růstu“ (Green Growth Strategy), kterou schválilo zasedání Rady ministrů OECD v květnu 2011. Rovněž není náhodou, že jedním ze dvou témat nadcházejícího summitu OSN (tzv. Rio+20, červen 2012) je „Zelená ekonomika v kontextu udržitelného rozvoje a odstranění chudoby“. Výzvou pro ekonomiku je přinést více bohatství a zaměstnanosti a lepší sociální služby s menší absolutní spotřebou přírodních zdrojů, s rozsáhlejším využíváním nízkouhlíkových a obnovitelných zdrojů energie a s celkově menším environmentálním dopadem.  K podobným myšlenkám se hlásí rovněž jednotlivé státy, vůdčí ideu představuje zelený růst například pro velmi dynamicky se rozvíjející Koreu. (V pojetí posledně jmenované země to znamená „akčně orientované paradigma, které prosazuje vzájemně se podporující vztah mezi ekonomickým růstem a životním prostředím v rámci holisticky pojatého udržitelného růstu“. Přeloženo do ekonomické reality to znamená masivní podporu nové „zelené“ fáze rozvoje korejského průmyslu a celé ekonomiky, protože právě zde jsou dnes spatřovány největší možnosti expanze.)

Příležitosti pro úspěšné podnikání

Environmentální limity (včetně omezení daných hrozbou změny klimatu) je třeba brát nikoliv jako překážky, nýbrž jako výzvu a příležitost k uplatnění nových technologií, k prosazení netradičních oborů podnikání, jako příležitost pro malé a střední podniky. To předpokládá promyšlenou průmyslovou a obchodní politiku podporovanou systémem účinných ekonomických, informačních i pečlivě zvážených regulatorních nástrojů. Tato politika musí mít evropský a světový rozměr, vzorů v zahraničí je dost (v Evropě Německo, severské země, ve světě už jmenovaná Korea). Zároveň musí být transparentní a spravedlivá.

Netradiční ekonomické myšlení

Hrubý domácí produkt zůstává základním indikátorem ekonomického růstu, je však třeba jej doplnit dalšími údaji, které dohromady mohou ukázat skutečný význam ekonomického výkonu ve vztahu ke kvalitě lidského života. Je třeba odečíst škody způsobené lidskému zdraví, přírodě, nepříznivé sociální dopady. Negativní ekonomické externality lze internalizovat prostřednictvím promyšlených ekonomických nástrojů, mezi něž patří daňová politika, politika dotací (zejména zaměřená na odstranění environmentálně škodlivých dotací), systém emisních a jiných povolenek (zásadně aukcionovaných) a řada dalších. Podstatně větší roli než dosud musí hrát podpora orientovaného výzkumu, účinné informace a osvěta, potřebné vzdělání.

Energetika 21.století

Současné energetické paradigma se dramaticky mění, ať už jde o primární zdroje, elektřinu, teplo, dopravu, budovy, domácnosti. Zdaleka nejde jen o plnou podporu obnovitelným zdrojům (ty v poslední době pravděpodobně již překročily určitou kritickou mez a začínají se samy prosazovat prostřednictvím tržních mechanizmů), důraz se přesouvá na radikální zvýšení účinnosti využívání existujících zdrojů včetně managementu poptávky, na přenosové soustavy a systémy uchovávání energie. Všem těmto aspektům je třeba věnovat maximální pozornost a perspektivní směry promyšleně podporovat, neperspektivní naopak utlumovat, samozřejmě s ohledem na sociální dopady. V rámci nového paradigmatu je třeba konat okamžitě, energetická infrastruktura má dlouhou životnost a veškerá rozhodnutí o nových investicích mají důsledky do daleké budoucnosti.

Nastoupit cestu: realizmus, ale i odvaha

Především je třeba mít politickou vůli k radikálnímu nástupu na cestu k nové harmonické ekonomice. Realisticky je třeba zvážit naše možnosti, zároveň však nesmí chybět odvaha a odhodlání opustit pohodlné stereotypy. Příkladem zbabělé, environmentálně škodlivé, ale zároveň nerealistické politiky je energetická koncepce zpracovaná MPO, která výzvy 21. století překládá do představy masivní výstavby jaderných zdrojů, která je jak co do ekonomické, tak politické reality z říše snů, nemluvě už o absurdní představě časové a naprosté mimoběžnosti se současnou Evropou a s dnešním energetickým paradigmatem.