Vážený pane Vaňku...
banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Vážený pane Vaňku...

Vážený pane Vaňku,

máte asi pravdu v tom, že pomluvy o mé STB minulosti přispěly k mé porážce ve volbách do Senátu. Možná to ovlivnilo některý z těch 59 hlasů, o které jsem prohrál navzdory neskutečně masivní a neférové kampani vedené proti mně.

Ve Vašem dopise citujete zprávu tajemníka Komise ČNR, ale vyvozujete z ní mylné závěry.  

Parlamentní vyšetřovací komise konstatovala, že jsem byl dokonce několikrát STB zařazen do kategorie "kandidát tajné spolupráce" pod různými krycími jmény. Do této kategorie se dostali mnozí lidé, kteří byli pro STB nějak zajímaví, a estébáci se snažili je "ulovit". Já jsem byl místopředsedou poměrně známé Ekologické sekce ČSBS při ČSAV, která byla do té míry aktivní,  že pozornosti STB neunikla. Estébáci mě opravdu čas od času kontaktovali, aniž by se identifikovali jak příslušníci STB, ale nikdy explicitně nehovořili o spolupráci nebo že by mi dokonce nabídli k podpisu nějaký dokument. Upřímně řečeno, ani jsem ze začátku nevěděl, že to nejsou zájemci o práci v Ekologické sekci, ale lidé jiného ražení. Návštěv, které se zajímaly o ekologii, jsem měl v té době mnoho.

Lidé evidovaní v kategorii "kandidát tajné spolupráce " nebyli a nejsou považováni za spolupracovníky STB, ostatně se do ní dostali mnozí jiní, například Václav Havel. Tyto věci byly objasněny po Listopadu, výsledkem bylo mé konečné očištění komisí ČNR, viz citované "negativní zjištění". Nešlo v něm o potvrzení nějaké role, ale o zjištění, že jsem nebyl spolupracovníkem STB. Větu „nedonášel žádné závažné informace“ necitujete přesně, zněla „nepředával informace významné pro Státní bezpečnost“, což odpovídá formulaci otázek, na které Komise hledala odpověď, a má trochu jiný význam, než jí přičítáte Vy. Věc dále vyjasnil i posléze přijatý lustrační zákon, na jehož základě mi bylo vydáno negativní lustrační osvědčení. Jsou si toho dobře vědomi autoři různých seznamů spolupracovníků STB (nejde jen o neoficiální "Cibulkovy seznamy" ale i o registry Ministerstva vnitra), kde se mé jméno nikdy neobjevilo.

Snad ještě mohu podotknout, že všechny tyto věci byly u mne opakovaně prověřovány například v souvislosti s mou kandidaturou do Senátu, kam jsem byl před 7 lety zvolen za Kutnohorsko, a samozřejmě i s kandidaturou za Prahu 6 vloni. Zvlášť pečlivě se minulost zkoumala v souvislosti s mou funkcí hlavního vyjednavače za kapitolu Životní prostředí při jednání o vstup do EU, což vyžadovalo nejen negativní lustrační osvědčení, ale nadto i prověrku NBÚ na stupeň "Tajné".

Přiznám se, že toto vysvětlení podávám s velkým znechucením a odporem.

Ke své kandidatuře na funkci předsedy Regionálního výboru:

Slíbil jsem, že na nadcházejícím Regionálním sněmu TOP 09 v Praze 6 plánovaném na 17.3. 2011 kandidaturu přijmu, budu-li navržen.  Plním tím především přání těch členů TOP 09, které jsem poznal při kampaních k senátním a komunálním volbám na podzim 2010 (které jsme vedli společně) jako zapálené a pracovité lidi, a kteří mě v tomto smyslu oslovili. Budu ovšem hledat podporu i u všech ostatních členů TOP 09 z Prahy 6, snad mě všichni dost dobře znají. Rád bych výrazně přispěl k tomu, aby se naše organizace rychle stabilizovala a postupně stala významnou politickou silou v našem důležitém regionu.

Bedřich Moldan