banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Publikace

 

Autor, spoluautor, editor a překladatel několika set vědeckých článků, monografií, kapitol v monografiích, vědecko-populárních publikací a článků v odborném i denním tisku z oboru analytické chemie, biogeochemie, životního prostředí, ekonomie a vzdělávání. Vybrané monografie:

B. Moldan: Podmaněná planeta, 2009, Karolinum Praha, 411s.
T. Hák, B. Moldan, A.L.Dahl (Eds.): Sustainability Indicators, 2007, SCOPE 67, Island Press, Washington, 413 pp.
B. Moldan: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, 2001, Karolinum Praha, 102 s.
J. Klarer, B. Moldan (Eds.): The Environmental Challenge for Central European Economies in ransition, 1997, John Wiley Chichester, 280 pp.
B. Moldan, S. Billharz (Eds.): Indicators of Sustainable Development, 1997, SCOPE 58 John Wiley, Chichester, 420 pp.
B. Moldan, J. Černý (Eds.): Biogeochemistry of Small Catchments: A Tool for Environmental Research, 1994, SCOPE 51, John Wiley Chichester, 450 pp.
B. Moldan: Atmospheric Deposition: A Biogeochemical Process, 1991, Academia Prague, 108 pp.

Ocenění

Čestný občan městyse Kácov, 2006
Cena SCOPE/Zhongyu Environmental Award, Šanghaj, 2010
Cena rektora UK za nejlepší publikaci ve vědách přírodovědných a matematicko-fyzikálních, 2009
Zlatá medaile Masarykovy Univerzity Brno, 2005
Zlatá medaile PřFUK Praha, 2005
Cena Ministra životního prostředí, 2005
Zvláštní ocenění Regionálního centra  pro životní prostředí, Szentendre, 2000
Čestné ocenění Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, 1992