banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

O mě

Vážení přátelé,
jsem profesorem Univerzity Karlovy v Praze, ředitelem Centra pro otázky životního prostředí. Vystudoval jsem analytickou chemii na Matematicko-fyzikální fakultě UK, a od sedmdesátých let se zabývám studiem životního prostředí. Po Listopadu jsem byl jmenován ministrem životního prostředí, v naší zemi vůbec prvním. Od té doby jsem zastával různé veřejné funkce doma i v zahraničí, byl jsem senátorem Parlamentu České republiky a v zahraničí například předsedou Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani. Napsal jsem mnoho odborných prací, článků, knížek, také učebnice a texty určené široké veřejnosti. Přednáším, vedu studenty při jejich diplomových a disertačních pracích. Jsem též předsedou Expertní komise TOP 09 pro životní prostředí.

Stručný životopis

Narozen: 15.8.1935 v Praze


Rodinamanželka prof.PhDr. Dobrava Moldanová, CSc., dcera RNDr. Alena Bartoňová, synové PhDr. Petr Moldan a RNDr. Filip Moldan, Ph.D.

 

Vzdělání a titulyMatematicko-fyzikální fakulta UK, analytická chemie, RNDr. 1958, kandidát chemických věd 1964, docent UK v oboru geochemie 1992, profesor UK v oboru ochrana životního prostředí 1997, doktor honoris causa v oboru ekologie a životní prostředí, UJEP, 2010


Pracoviště, pozice: 

Centrum pro otázky životního prostředí UK (ředitel 1992-2015, od 2015 zástupce ředitele)
José Martího 2, 162 00  Praha 6, tel. 220199471,  fax 220199462, e.mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,
Fakulta humanitních studií UK, profesor, garant oboru Environmentální studia, U Kříže 8, 158 00  Praha 5

 

Další pozice a činnosti:

Předseda Vědecké rady MŽP
Člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj a předseda Výboru pro strategie
Člen Vědecké rady Grantové agentury ČR
Člen Vědecké rady Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity
Člen Vědecké rady Agentury ochrany přírody a krajiny
Člen Vědecké rady Ústavu pro životní prostředí PřF UK
Předseda Expertní komise TOP 09 pro životní prostředí
Předseda Vědecké rady OPS Čistá Želivka
Předseda Čestné rady Českého svazu ochránců přírody
Předseda dozorčí rady Tereza, z.ú.
Člen Oborové rady Environmentalistika, Masarykova univerzita Brno
Člen Inženýrské akademie České republiky
Člen České komise UNESCO
Člen České statistické rady
Člen správní rady SEVEn, z.ú.
Člen Skupiny na vysoké úrovni pro přípravu GEO6/UNEP (Nairobi)
Člen Vědeckého a technického výboru Nadace Prince Alberta II (Monaco)

 

Důležitější pozice a činnosti v minulosti:

Senátor Parlamentu České republiky, 2004-2010
Člen Byra Konference OSN Rio+20, 2010-2012
SCOPE (Mezinárodní výbor pro životní prostředí): generální tajemník 1998-2001; garant projektů „Hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje“, 2003-2004; „Indikátory udržitelného rozvoje“, 1994-1997, „Biogeochemie malých povodí“, 1988-1994
Vědecká rada Evropské environmentální agentury v Kodani, člen 1999 – 2002, předseda 2002-2004
Komise pro udržitelný rozvoj OSN, místopředseda 1993-1994, předseda 2000-2001
Člen delegace České republiky pro vyjednávání o přistoupení k EU, zodpovědný za životní prostředí, vědu a vzdělávání, 1998 – 2001
Předseda Správní rady Regionálního environmentálního centra pro střední a východní Evropu, Szentendre (Maďarsko), 1993-2000
Předseda Vědecké rady Programu Teplice, 1993-2000
Předseda Národního klimatického programu České republiky, 1991-1998
Předseda 3. pracovní skupiny a místopředseda Hlavního výboru Konference OSN „Summit Země“, Rio de Janeiro, 1990-1992
Poslanec České národní rady, 1990-1992
Ministr životního prostředí České republiky, 1990-1991
Tajemník a místopředseda Ekologické sekce Čs.biologické společnosti, 1978-1992
Tajemník Čs. spektroskopické společnosti, 1970-1983
Výzkumný pracovník Ústředního ústavu geologického (analytický chemik, výzkum geochemie životního prostředí, vedoucí oddělení biogeochemie), 1959-1989

 

Pedagogická činnost

Garant PhD studijního oboru „Environmentální studia“, FHS UK (od r. 2008)
Přednáška „Globální koncepce životního prostředí“ PřF UK a FHS UK (od r. 1991)
Geochemie životního prostředí, PřF UK (1978-1995), MU Brno (1986-1987)

 

Ocenění:

Cena Josefa Vavrouška za celoživotní příspěvek k ochraně životního prostředí, 2016
Zlatá medaile Univerzity Karlovy, 2015
Cena SCOPE/Zhongyu Environmental Award, Šanghaj, 2010
Cena rektora UK za nejlepší publikaci ve vědách přírodovědných a matematicko-fyzikálních „Podmaněná planeta, 2009
Čestný občan městyse Kácov, 2006
Zlatá medaile Masarykovy Univerzity Brno, 2005
Zlatá medaile PřFUK Praha, 2005
Cena Ministra životního prostředí, 2005
Zvláštní ocenění Regionálního centra pro životní prostředí, Szentendre, 2000
Čestné ocenění Konference OSN “Summit Země“, 1992

 

Publikace:

Autor, spoluautor, editor a překladatel několika set vědeckých článků, monografií, kapitol v monografiích, vědecko-populárních publikací a článků v odborném i denním tisku z oboru analytické chemie, biogeochemie, životního prostředí, ekonomie a vzdělávání.

Vybrané monografie:

B. Moldan: Podmaněná planeta, 2009, Karolinum Praha, 411s.; 2. vydání 2015, 506 s.
T. Hák, B. Moldan, A.L.Dahl (Eds.): Sustainability Indicators, 2007, SCOPE 67, Island Press, Washington, 413 pp.
B. Moldan: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, 2001, Karolinum Praha, 102 s.
J. Klarer, B. Moldan (Eds.): The Environmental Challenge for Central European Economies in ransition, 1997, John Wiley Chichester, 280 pp.
B. Moldan, S. Billharz (Eds.): Indicators of Sustainable Development, 1997, SCOPE 58 John Wiley, Chichester, 420 pp.
B. Moldan, J. Černý (Eds.): Biogeochemistry of Small Catchments: A Tool for Environmental Research, 1994, SCOPE 51, John Wiley Chichester, 450 pp. B. Moldan: Ekologie, demokracie, trh, 1992, Informatorium Praha, 119 s.
B. Moldan: Atmospheric Deposition: A Biogeochemical Process, 1991, Academia Prague, 108 pp.
B. Moldan: Přežije technika rok 2000?: Hledání ekotechniky, 1985, SNTL Praha, 159 s.
B. Moldan: Koloběh hmoty v přírodě, 1983, Academia, Praha, 171 s.
B. Moldan, J. Jeník, J. Zýka: Životní prostředí očima přírodovědce, 1979, Academia, Praha, 166 s.
B. Moldan: Geochemie atmosféry, 1977, Academia, Praha, 158 s.
B. Moldan (Ed.): Geologie a životní prostředí, 1974, Ústřední ústav geologický, Praha, 212s.
I. Rubeška, B. Moldan: Atomic Absorption Spectrophotometry, 1969, Iliffe Books London, 189 pp.
I. Rubeška, B. Moldan: Atomová absorpční spektrofotometrie, 1967, SNTL, Praha, 154 s.

 

Záliby: Příroda, četba, hudba, woodcraft, cestování