banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Kamna jsou jako motor, taky musíte na emise

MF DNES

V Bedřichu Moldanovi, prvním polistopadovém ministrovi životního prostředí, se pere polovina ekologa s polovinou konzervativce.Nad otázkou, zda tvrdě chránit soukromí občanů, anebo ho porušit v zájmu lepšího ovzduší, nakonec u bývalého politika ODS vyhraje právo na čistý vzduch.

"V principu říkám ano. I když jsem dnes členem TOP 09, což je rozhodně jedna z těch stran, které z toho nebudou nadšeny," 
komentuje respektovaný ekolog nový návrh vlády, aby úřady dostaly možnost vkročit do každé domácnosti, kde vznikne podezření, že špatným topením zamořuje sousedům životní prostředí.

Proč byste něco takového podpořil?
Není přípustné, aby lidé svým jednáním škodili druhým. Je to, jako byste řekl, že každý, kdo si koupí silné auto, má svobodu jet si s ním, jak chce. Nemá. Užívá veřejný statek – silnici, která podléhá pravidlům, a to proto, aby zůstala zachována co největší svoboda pro všechny ostatní. A podobně můžeme přistoupit k tomu, že ovzduší kolem nás je veřejným statkem. A pro užívání tohoto veřejného statku musí nějaká pravidla platit. Nějaký způsob, jak jejich dodržování kontrolovat, je třeba zavést. Samozřejmě co nejcitlivěji k soukromí.

Jaký způsob je přiměřený?
Můžeme si zase vzít jako příklad auta. Nikoho nepřekvapí, že si policie nebo nějaký správní orgán vyhradí právo vám zkontrolovat motor, jestli principiálně neznečišťuje ovzduší. Podobně to musí být i u topenišť, protože ani tady nelze vyloučit, že bude ovzduší znečišťováno nad přípustnou míru.

A jak by měl být tedy zákon postaven?
Nemá tu být nějaké celostátní komando, které bude objíždět republiku. Klíčová je role obcí a místní komunity, protože ovzduší je – v uvozovkách – majetkem té obce. Když jsem byl jako senátor v kontaktu s obecními zastupiteli, byli na kvalitu ovzduší mimořádně citliví. Jednou mě v Ledči nad Sázavou zavedli na nějakou terasu nebo vyhlídku, odkud bylo jasně vidět, jak celou Ledeč zamořily dva komíny rodinných domů. Když toto člověk vidí, nezaváhá nad tím, aby hledal způsob, jak se s tím vypořádat.

Myslíte, že se to nebude zneužívat? Že se nebudou sousedé udávat a řešit si tak jiné spory?
Vždycky je nebezpečí, že se to zneužije. Ale když budeme pořád jen přemýšlet, jak někdo něco zneužije, nedostaneme se nikam.

Lidé mají ještě jeden protiargument: Co jsou naše kotle proti elektrárnám?
Tak to rozhodně není pravda. Když jsme zahajovali v roce 1991 nebo 1992 program Teplice, dospěli jsme v severních Čechách plných uhelných elektráren k tomu, že místní topeniště jsou nejdůležitějším faktorem znečištění. Přijal se velkorysý program plynofikace, na který tehdy dala vláda 6,3 miliardy korun. Ovzduší se velmi výrazně zlepšilo. Jistě k tomu pomohlo i odsiřování elektráren a podobně, ale ta místní topeniště sehrála rozhodující roli.

A nepomohly by tedy místo sankcí velkorysejší programy na výměnu kotlů v domácnostech?
Máte pravdu. Ale když teď ministerstvo životního prostředí podporuje výměnu kotlů včetně těch na uhlí, není to cesta dobrým směrem. Kdybych měl možnost do toho víc mluvit a rozhodovat – jakože mě nikdo moc neposlouchá – preferoval bych velmi silně zemní plyn. Našel bych způsob, jak domácnostem pomoci nejen s investicemi, ale i s provozními náklady, které lidi odrazují. Chápu, že by to bylo těžké, ale máme desítky nejrůznějších sociálních dávek, máme příspěvky na bydlení a nevím ještě na co. Tak nevím, proč by příspěvek na plyn nemohl za určitých podmínek být. Tady bych viděl cestu.

Ale stav ovzduší se zlepšuje, nebo ne? Jsou lidé uvědomělejší, nebo jsou kotle lepší?
Obojí. Jedno bez druhého by to nešlo. Jak jsem konzervativec, větší roli hraje lidské uvědomění.

Mladá fronta DNES | Bronislav Pavlík | 2015-11-03