banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Závěrečná část 5. hodnotící zprávy IPCC

 

Sídlo IPCC

Závěrečná publikace páté zprávy IPCC je shrnutím dříve zveřejněných výsledků tří pracovních skupin. Dosavadní zprávy byly podstatné, ale přece jen dílčí. Tato je velmi zdařilou syntézou, která přehledným a velmi jasným způsobem prezentuje všechny nejdůležitější poznatky, vždy s uvedením míry nejistot. Ačkoliv je podána střízlivým, neutrálním jazykem, a vlastně nepřináší proti předchozím zprávám nic zvláště nového, přesto je tento text mimořádně znepokojující. Globální změna klimatu postupuje rychleji a důrazněji, než jsme dosud vnímali, a nebezpečí, jež sebou pro lidskou civilizaci přináší, je obrovské. Doufám, že naléhavý závěrečný text páté zprávy IPCC skutečně vyburcuje státy i mezinárodní komunitu k rozhodným a zásadním aktivitám.