banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Jak to opravdu bylo a je se solární energií

Fotovoltaika nepochybně mezi perspektivní obnovitelné zdroje patří, avšak v České republice je zdrojem nenávisti za neúměrně vysoké ceny elektřiny. Kdo za to může?
Jak to vlastně doopravdy bylo Při diskusi o solární energetice v rámci Otázek Václava Moravce 17. února 2013 odpověděl premiér Nečas na moderátorovu námitku, že přece zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie byl v Senátu schválen díky nadpoloviční většině souhlasných hlasů senátorů ODS: „Protože následovali našeho tehdejšího senátora pana Moldana.“ Podle stenografického záznamu ze senátní schůze je však zřejmé, že jsem měl tehdy až nadpřirozenou moc, protože jsem se účastnil rozpravy velmi skromně: třicet šest řádek ze záznamu, který má dohromady řádek víc než tisíc. Jak to tedy bylo? Pokusme se o rekapitulaci.

Vládní návrh citovaného zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 23. 2. 2005 a Senátem dne 31. 3. 2005. Jak svědčí záznamy o dlouhé rozpravě ve sněmovně a následně i v Senátu, problematika fotovoltaiky zde nehrála téměř žádnou roli. Diskuse se soustředila především na využití štěpky, spoluspalování, v menší míře také na vítr, biopaliva, bioplyn a malé vodní elektrárny, o fotovoltaice prakticky nepadlo slovo. Svědčí o tom jeden z podkladů, který měli k dispozici senátoři, v němž se předpokládalo, že do roku 2010 vznikne 400 nových větrných elektráren, 300 malých vodních elektráren, 140 elektráren spalujících pevnou biomasu, 200 bioplynových elektráren, 100 elektráren fotovoltaických a jedna elektrárna využívající geotermální energii. Vcelku je třeba konstatovat, že zákon přes dílčí nedostatky není špatný; to špatné nastalo až o několik let později, když se z některých obnovitelných zdrojů stal bez potřebné kontroly lukrativní byznys.

Určitou dobu ovšem nic nenasvědčovalo tomu, že se některý ze způsobů výroby elektřiny z podporovaných obnovitelných zdrojů se nějak nadměrně rozvine. Avšak zafungoval trh a v průběhu dvou až tří dalších let se prudce snížily ceny solárních panelů, až o 40 procent. Solární instalace se náhle staly velmi výhodným byznysem. Samozřejmě na to zareagovali ti, kdo měli informace a peníze na výhodné investice – tedy logicky „big business“, který plně využil možnosti dané zákonem o podpoře obnovitelných zdrojů. Ten byl bohužel schválen bez potřebných mechanismů, které by umožnily reagovat na nepředvídané situace. To byla jistě chyba, znásobená přijatým pozměňovacím návrhem poslankyně Šedivé (ČSSD), která omezila pravomoc Energetického regulačního úřadu co do regulace výkupní ceny elektřiny.

Nečinná Fischerova vláda Na konci roku 2008 bylo instalováno necelých 40 MW výkonu slunečních elektráren, avšak nepochybně se rychle připravovaly nové velké instalace. 24. března 2009 padla vláda Mirka Topolánka a v dubnu nastoupil premiér Jan Fischer.
       

To již vzrostl výkon těchto elektráren na 67 MW. Bohužel vláda a jmenovitě ministerstvo průmyslu a obchodu dost rychle nezareagovaly. Nelze si představit, že by ministerstvo nemělo dostatek informací o tom, co se v nejbližší budoucnosti chystá, vždyť kdo jiný než jeho ministr Vladimír Tošovský (jmenovaný ČSSD), dlouholetý vysoký funkcionář ČEZ a šéf České energetické přenosové soustavy, by už mohl a měl vědět, co se v energetice děje? Bylo to tedy opravdu „jen“ nedopatření?

Zákon, který měl korigovat příliš výhodné podmínky pro solární energetiku, byl předložen parlamentu až 18. 11. 2009. Koncem roku však stoupl instalovaný výkon slunečních elektráren už na 464,58 MW, v samém závěru roku pak bylo ve velkém spěchu schváleno připojení dalších velkých zdrojů. Sněmovna schválila úpravu podle vládního návrhu 17. 3. 2010, avšak raketový nárůst instalovaného výkonu pokračoval, takže na konci roku 2010 byl již 1959,19 MW.

Kdo tedy vlastně může za vysoké podpory, jež jsou placeny provozovatelům solárních zařízení? Pravdy se asi nedopídíme. Je zřejmé, že bez původního zákona z roku 2005 by k tomuto vývoji nedošlo, avšak pokud by na přelomu let 2008 a 2009 všechny příslušné instituce reagovaly odpovídajícím způsobem na jasné signály změněného tržního prostředí v důsledku rychlého poklesu cen panelů, nemuselo by k současné situaci dojít. V této souvislosti snad ještě můžeme poznamenat, že v březnu 2010, kdy byl sněmovnou schválen současně platný zákon, byla naštěstí schválena podoba vládního návrhu a nikoliv pozměňovací návrhy některých poslanců ODS, které by situaci ještě výrazně zhoršily. Kdo tedy „za to může“, je otázka asi stěží zodpověditelná, protože odpovědnost nikdo nepřijme.

Odpověď nicméně může naznačit informace, kdo na těchto podporách nejvíc vydělává. Především je to společnost ČEZ, která získala v roce 2011 podporu v objemu 2,3 miliardy korun. Hodně peněz plyne také do společností, které mají neznámou vlastnickou strukturu (to by se mělo změnit až teprve nyní díky novému zákonu odstraňujícímu nešvar anonymních akcií).

Je velmi pravděpodobné, že dříve či později celý svět plně přejde na obnovitelné zdroje energie. Fotovoltaika k mixu zdrojů pro novou energetiku patří. Celý manévr je po všech stránkách náročný a nejsou k dispozici potřebné zkušenosti, jak to udělat nejlépe a nejlevněji. V každém případě bude kriticky zapotřebí, aby veřejná správa plnila svou roli při nastavení adekvátního ekonomického a právního prostředí podstatně lépe, než tomu bylo v nedávných létech u nás.

Bedřich Moldan, 
Hospodářské noviny str. 9, Názory 28.2.2013

___________________________________

Reakce na článek
Pavel Vacula, Hustopeče nad Bečvou

Dobrý den pane Moldane,

je trapné, jak se všichni odpovědní snaží vyvinit ze své odpovědnosti za schválení zákona č.180/2005.

Bylo by snadné konstatovat okřídlené, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Bohužel pro Vás, mínění veké většiny prostého lidu (alespoň dle mého osobního průzkumu) je jiné. Jsme přesvědčeni, že tento zákon je obchodním projektem od samého začátku a drtivá většina zúčastněných na něm měla svůj osobní zájem.

Nejsou důležité záměry a postupy, důležitý je výsledek. A ten je bohužel katastrofální nejen dodatečným zatížením občanů a firem nesmyslnou platbou, která podvazuje růst, ale má drtivý dopad na důvěru občanů v demokratický systém jako takový. Občané usoudili, že v této zemi je možné úplně všechno, včetně legislativně legálního okrádání prakticky všech.

To nehovořím o dopadu ekologickém. Nejenže zákon neřeší likvidaci solárního materiálu., musíme vzít v úvahu i energetickou náročnost výroby panelů, ale především musíme vzít v úvahu "ekonomické chování" občanů. Díky neustálému zvyšování daní a nesmyslných plateb přecházejí na levnější způsob vytápění (nekvalitní hnědé uhlí, odpadky, plasty o "ekologických bombách - PET lahvích naplněných řezinami a vyjetým olejem ani nemluvě). Pak můžete dny, kdy nejsou v zimě v některých regionech (např. MSK) překračovány limity polétavého prachu, počítat na prstech jedné ruky.

Přílohou Vám posílám přehled, jak jsem radostně přispíval já. Nedovedu si představit, jak tato dodatečná platba postihuje velké firmy.

Můžete se, pane docente, ve sdělovacích prostředcích vyviňovat jak chcete, odpovědnost  za tento průšvih z vás, jako legislativního spolutvůrce, už nikdo nesejme.

Věřte mi, že se mi toto nepíše moc dobře. Jste jeden z mála polistopadových politiků, kterých jsem si vážil pro klid, rozvahu a odbornou erudici. Vím, že za současnými problémy není zákon samotný, i když je spouštěčem. Problémem je úmyslné či neúmyslné legislativní kutilství ve sněmovně a pravděpodobně zločinné spiknutí na ERÚ. Přesto a právě proto je nutné kroky, vedoucí ke spáse světa, dělat obezřetněji, zvláště v Česku.

S pozdravem
Pavel Vacula, Hustopeče nad Bečvou

______________________________

má odpověď

Vážený pane Vaculo,

píšete o mé odpovědnosti za "průšvih" s fotovoltaikou. Snad jsem jasně vysvětlil, že se rozhodně nevzdávám své odpovědnosti za podporu obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky, která byla vyjádřena  v zákoně z r. 2005. Jsem stále stejně přesvědčen o tom, že obnovitelné zdroje energie jsou jednou ze základních součástí nové energetiky a že se podporovat mají. Snad je každému zřejmé, že tato podpora není zadarmo. Je smutné, že lidé u nás nechápou, že naše budoucnost - lidstva na planetě Zemi - je závislá na novém nasměrování celého ekonomického systému, k němuž nová energetika nutně patří. Je to historicky nová a bezprecedentní situace, ale pokud budeme této zásadní změně pouze bránit, nedopadneme nakonec dobře. Lépe je pojmout ji jako příležitost.

Rozhodně ovšem odmítám jakoukoliv odpovědnost za pozdější vývoj podpory fotovoltaiky a i dalších zdrojů (bioplynových stanic), která nabyla obludných rozměrů. S tím nemám nic společného, stejně jako jsem nikdy neměl ani nemám žádné osobní ekonomické zájmy s tím jakkoliv spojeny. Co se týče obnovitelných zdrojů energie, připouštím, že jsem vlastníkem fotovoltaického panelu o rozměrech přibližně dvou archů A4, s jehož pomocí večer svítíme na chalupě, kde není zavedena elektřina.

Nevidím žádnou souvislost mezi podporou obnovitelných zdrojů a nevhodným způsobem topení, o kterém se zmiňujete. Jestli to tak lidé vidí, je to více než smutné a je to nepochybně nejen selhání vlády a veřejné správy, která věci nedokáže vysvětlit, ale zřejmě i nás pedagogů, kteří své žáky špatně učí. K této odpovědnosti se hlásím.

Jsem rád, že svůj dopis končíte uznáním, že jisté kroky vedoucí  "ke spáse světa" jsou nutné. Rovněž s Vámi souhlasím, že obezřetnosti je zapotřebí. Doufám, že se ze současné situace podaří získat alespoň nějakou pozitivní zkušenost.

S pozdravem
Bedřich Moldan