banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Obnovitelné zdroje do energetického mixu patří

Zdražování energie odráží skutečnost, že ceny služeb a statků závislé na přírodních službách – ať už jde o nerostné suroviny, potraviny, či další komodity a služby odvozené z přírody – v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě nutně stoupají, protože jsou stále vzácnější. 
Je to velmi jednoduchá rovnice. Lidí na Zemi přibývá, jsou bohatší a jejich materiální nároky rostou, zatímco planeta a její zdroje jsou konečné, jakkoliv se díky sofistikovanějším technologiím může zdát, že jsou neustále k dispozici nové a nové. Zaráží mne, že to lidé všeobecně nechápou, zatímco v jiných oblastech (třeba u zdražení nájmů nebo nemovitostí) nevyhnutelnost zvýšení cen přijali bez emocí. 
U cen energie hraje důležitou úlohu další významný faktor, totiž probíhající a zrychlující se globální změna klimatu, která s sebou nese řadu negativních důsledků (častější sucha, větší hrozbu povodní, zvyšování hladiny oceánu, mohutnější bouře). Špičkoví ekonomové se shodují v tom, že je naléhavě potřeba investovat do mitigačních opatření, která mají zpomalit a zmírnit průběh změny klimatu. Představitelé OECD podrobně rozebírají vysokou „cenu za nečinnost“, kterou v budoucnosti zaplatíme za každé dnešní váhání. 
Mezi potřebná opatření patří i investice do nové energetiky, kterou si nelze bez masivního uplatnění obnovitelných zdrojů představit. Je zřejmé, že jejich podpora, zčásti i ve formě vyšších cen elektřiny, mezi taková opatření patří. Nejefektivnější jsou přitom investice, jejichž cílem je zvýšení efektivity využívání stávajících energetických zdrojů. Znamená to například účinnější motory, osvětlení a zejména systémy vytápění. Všechny vyspělé země tímto směrem kráčí. 
Místo toho však u nás někteří navrhují (naposledy Roman Makarius v MFD 3. 12.), aby se zvyšovala těžba hnědého uhlí prolomením ekologických limitů, s odůvodněním, že jinak by se neúnosně podražilo vytápění. Dokonce jdou tak daleko, že žádají, aby byli pohnáni k zodpovědnosti ti, kteří jsou zodpovědní za zdražování energií. 
Během několika málo příštích let se však spíše budeme ptát, kdo je odpovědný za to, že jsme setrvali v krátkozrakých stereotypech, na rozdíl od vyspělého světa neinvestovali do perspektivních technologií, už nyní tolik potřebných a nutných v budoucnosti nepříliš vzdálené.

Mladá fronta DNES | Názory
10.12. 2013