banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Malá slavnost stromů Broumovska

 

Akci uspořádalo CHKO Broumovsko společně s obcí Martínkovice zastoupenou starostou panem Ing. Jaromírem Jirkou. Zúčastnil se též čestný předseda Českého svazu ochránců přírody profesor Bedřich Moldan. "Výsadba alejí a stromořadí patří k záslužným aktivitám, které nejenom, že krajinu zdobí, ale zároveň slouží jako větrolamy, zabraňují erozi půdy na mezích, v létě jsou přirozeným a osvěžujícím zdrojem stínu a v zimě částečně zabraňují závějím na cestách. Důležitá je i jejich funkce pro biodiverzitu, vytvářejí úkryty pro drobnou zvěř a stanoviště užitečného hmyzu". Prof. Moldan dále dodal, "stromořadí do české krajiny historicky patří, plánovitá výsadba alejí je doložena již z dob Karla IV. V barokních dobách Marie Terezie byla dokonce výsadba nařízena." 

  

  


Ing. Petr Kuna z CHKO Broumovsko poděkoval panu Žočkovi, soukromému farmáři, na jehož pozemku bylo stromořadí vysazeno. "Majitel polností se dobrovolně vzdává možnosti orat a set až ke hraně vodoteče, zmenšuje si tak velikost úrody, dotační částku a ještě řeší komplikovanou údržbu pozemku mezi jednotlivými stromy. To vše kvůli prospěchu celého okolí. Je to velmi záslužné a patří mu za to dík." Ing. Kuna dále řekl: "Liniová výsadba je důležitá a užitečná činnost, ale mějme na paměti, že to je vlastně ta lehčí část vzniku stromořadí. Nutně musí následovat pravidelná péče, odborný prořez, kontrola chrániček proti okusu či korní spále, opravy uvolněného kotvení, atd…Bez finanční podpory z Programu péče o krajinu MŽP by nových stromořadí vzniklo jen velmi málo."

  


Všichni účastníci slavnosti nakonec dostali možnost přiložit ruku k dílu a odborně založené kmínky přihrnout zeminou. Je milé, že školou povinné děti se měly čile k práci a rýč šel z ruky do ruky.