Martin Říha: lži a pomluvy ke slušné volební kampani nepatří
banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Martin Říha: lži a pomluvy ke slušné volební kampani nepatří

Je zřejmé, že stále ještě existují lidé, kteří se domnívají po goebelsovsku, že „stokrát opakovaná lež se stane pravdou“ a sázejí na to, že než vymýšlet nějaký pozitivní program budoucnosti, lze voličům nabídnout jednodušší jedovatou slinu na své politické protivníky.

Znám Bedřicha Moldana od jeho působení v Ekologické sekci Biologické společnosti ČSAV koncem 80. Let minulého století a v letech 1990 – 1991 jsem působil na jím založeném Ministerstvu životního prostředí ČR jako jeho náměstek. Když se tehdy objevilo jeho nařčení ze spolupráce s StB, poslal jsem otevřený dopis tehdejší předsedkyni České národní rady JUDr. Dagmar Burešové a tehdejšímu předsedovi české vlády JUDr. Petru Pithartovi, aby RNDr. Bedřicha Moldana z funkce ministra životního prostředí neodvolávali, protože jde o pomluvu člověka, který prokázal odbornost i morální pevnost při obhajobě životního prostředí v době, kdy se to nejen nehonorovalo, ale kdy za to hrozily postihy. Tolik kvalitní organizační, legislativní a správní, osvětové a publikační činnosti, kolik se jí pro ochranu životního prostředí udělalo za něco přes rok jeho působení ve funkci se, snad kromě působení Ing. Ivana Dejmala, už neudělalo za žádného jeho následovníka, ale ještě nebyl s prací pro nápravu životního prostředí v ČR hotov.

Jenže to byla doba, kdy ministři ještě neměli hroší kůži, byli odborníky v oborech, které řídili a nesetrvávali ve funkcích i s ostudou a tunami másla na hlavě, jako někteří nedávní a dnešní. Bedřich Moldan byl odvolán z funkce s tím, že pokud prokáže, že se nařčení nezakládá na pravdě, bude se moci do funkce a do politiky vrátit. Skutečně původce pomluvy zažaloval a soud potvrdil, že s StB nespolupracoval.

 Jenže to už vláda premiéra Pitharta skončila, nový český premiér po rozdělení ČSFR Ing. Václav Klaus nabídl místo ministra životního prostředí chemikovi Ing. Františku Bendovi jako úlitbu za sloučení jeho a Pilipovy Křesťansko - demokratické strany (KDS) s ODS a RNDr. Moldan, ač tehdy člen ODS, se do funkce už nevrátil. Nemohl totiž garantovat Klausovo přání, že „o životním prostředí nechce nejméně jedno funkční období vlády nic slyšet, protože to je teprve šlehačka a třešinka na ekonomickém dortu, který se teprve musí upéci.“ Zato Ing. František Benda toto více než splnil. Svou nekoncepčností a pasivitou přišel o mnohé kompetence, které Bedřich Moldan považoval za důležité právě pro komplexní péči o životní prostředí, jako územní plánování a stavební řád, lesní i vodní hospodářství, surovinovou politiku a ekologický dozor nad těžbou, péči o některé další nebezpečné faktory prostředí. Kdo vytahuje staré a již vyvrácené pomluvy a lži znovu v současném předvolebním boji, je ubožák, který hraje na strunu nízkých pudů, ztráty paměti voličů a neschopnosti formulovat pozitivní vizi do budoucnosti, pro kterou lze získat hlasy voličů. Bedřich Moldan je pro svůj nový volební obvod na Náchodsku, ohrožovaném záměrem těžby břidličného plynu, nesporným přínosem a jedovatá slina autorů a šiřitelů lživé  pomluvy to nezvrátí.

 Jako nestraník a kandidát koalice Strany zelených a Změny pro Hradec do krajského zastupitelstva, která má jasný a veřejností kontrolovatelný program, zaměřený na konkrétní problémy kraje a na budoucnost, se od takových podlých praktik a vytahování starých strašidel v předvolebním boji důrazně distancuji a doufám, že to ocení i soudní voliči.

V Hradci Králové 19. září  2012

Ing. arch. Martin Říha
Haškova 1714/5
Hradec Králové 2