Mám negativní lustrační osvědčení
banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Mám negativní lustrační osvědčení

V roce 1990 jsem byl ministrem životního prostředí ve vládě Petra Pitharta. Na základě účelové informace o mé údajné spolupráci s STB mě Předsednictvem tehdejší České národní rady odvolalo z funkce. Protože v té době ještě lustrační zákon ještě nebyl připraven, ČNR ustavila zvláštní komisi, která prolustrovala všech 200 poslanců. Konstatovala na základě přezkoumání archivů STB i svědeckých výpovědí, že jsem s STB nespolupracoval. Po schválení lustračního zákona jsem požádal o lustrační osvědčení, které jsem bez problémů dostal. Je negativní. Stejně tak mé jméno nefiguruje ani v tzv. Cibulkových seznamech ani v databázi spolupracovníků STB Ministerstva vnitra ČR. Pro úplnost dodávám, že jsem rovněž obdržel prověrku Národního bezpečnostního úřadu.

Podrobněji k této problematice ZDE:

Bedřich Moldan