banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Geologické dědictví Kladského pomezí

 

Významní odborníci a vědci z České republiky i z Polska a zástupci měst a obcí dotčených regionů otevřou ožehavé aktuální otázky týkající se těžby břidlicových plynů na Náchodsku a Broumovsku, i těžby dalších pozemních i podzemích zdrojů v pohraničí na české i polské straně. Tyto skutečnosti ohrožují přírodní prostředí i život lidí v širokém regionu a zájem o ně nelze nechat „usnout“ nedávným prohlášením ministra Tomáše Chalupy. Akci podporuje Centrum rozvoje Česká Skalice.

Přednášející a jejich témata:

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr. h. c., Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
Význam geologického dědictví regionu, hodnoty, rizika a možnosti ochrany životního prostředí

prof. Piotr Migoń, Univerzita Wroclaw, geomorfolog
Kladské pomezí – jedinečná krajina na hranicích Čech a Polska

RNDr. Ivan Koroš, Hydrogeologická společnost
Hydrogeologie a vodní zdroje v oblasti Kladského pomezí

Ing. Petr Kuna, Agentura ochrany přírody, správa CHKO Broumovsko
Chráněná území a těžba nerostných surovin na příkladu CHKO Broumovsko

doc. RNDr. Oldřich Fatka, Přírodovědecká fakulta UK
Možnosti těžby břidlicových plynů

RNDr. Zbyněk Vencelides, Ph.D., Univerzita Karlova
Dopady kyselého loužení uranové rudy na životní prostředí

Doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D., zakladatel SP Lesy ČR, místopředseda Parlamentu ČR
Chránit nebo těžit? Přírodní bohatství Kladského pomezí a nastávající energetická krize. Souvislosti, perspektivy, závěrečná analýza...