banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Pozdrav z New Yorku

prof. Bedřich Moldan


Červnové konference Rio +20 se v Rio de Janieru zúčastní všechny světové regiony definované OSN. Příprava probíhá pod vedením příslušných ekonomických a sociálních komisí OSN jako je například Evropská hospodářská komise. Příprava Ria +20 začala v České republice už loni. Summit bude mít 2 důležitá témata: zelená ekonomika v kontextu udržitelného rozvoje a odstranění chudoby; institucionální rámec pro udržitelný rozvoj. Důležitou roli hrají prakticky všechny organizace a programy OSN, ale také všechny tzv. velké sociální skupiny, mezi něž patří vědecká a technická komunita, farmáři, mládež, představitelé místních samospráv, nevládní organizace a další. Zároveň probíhají přípravy na národní úrovni ve všech státech.