Rio +20
banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Rio +20

Velké rozdíly se například projevily mezi postojem Evropské unie a mnoha dalších evropských států na straně jedné a stanoviskem Spojených států na straně druhé. Američané nechtějí výrazně posilovat UNEP a také nechtějí, aby se přijala "cestovní mapa" pro zelenou ekonomiku, která by určila konkrétnější kroky v rámci vytypovaných priorit. Na důležitém zasedání koncem prosince v New Yorku budou tyto věci diskutovány a doufejme, že dojde alespoň k základní dohodě o struktuře závěrečného dokumentu.
Pro přípravu konference bylo důležité datum 1.listopadu 2011, do kdy se měly do sekretariátu OSN dodat příspěvky zaměřené na identifikaci cílů Ria +20. Sešlo se přibližně 650 příspěvků od jednotlivých států a mnoha dalších subjektů. Naprostou většinu tvořily texty zaslané různými národními i mezinárodními institucemi v rámci "velkých společenských skupin", jež se velmi aktivně účastní přípravy konference. Mezi tyto "major groups" patří také nevládní organizace, představitelé místních samospráv, vědecká a technická komunita nebo organizace dětí a mládeže. Všechno bylo zkompilováno a elektronicky publikováno v rozsáhlém dokumentu, který čítá asi 6.000 stran a je k dispozici na webu. Generální tajemník přípravného výboru Sha Zukang zhodnotil velmi pozitivně tyto příspěvky s tím, že prakticky všechny podporují smysluplnou dohodu, která by globálně podpořila udržitelný rozvoj, a ukázala cesty, jež mohou vést dopředu. Příspěvky se shodují v řadě věcí, zejména ve stanovení priorit, na které by se měla jednání zaměřit. Nejsou to žádná překvapení: vymýcení chudoby a hladu, odstranění nepřiměřených globálních nerovností, zajištění dostatku vody, problematika zemědělství, otázky chemického znečištění, zajištění energetické bezpečnosti. Zdá se také, že podporu získává myšlenka stanovení obdoby známých Rozvojových cílů tisíciletí nazývaná "Cíle udržitelného rozvoje". Zatím se nediskutuje o jejich konkrétní náplni, pouze o tom, zda by měly vůbec být stanoveny.
Příprava Ria+20 začala také v České republice. Jednou z akcí byl i kulatý stůl pořádaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde byly o nadcházející konferenci informovány podnikatelské kruhy. Diskuse se mimo jiné zaměřila na termín "zelená" ekonomika. Jak se zdá, v české kotlině není takový titul příliš populární. Nejde o podstatu věci, tu podnikatelé docela dobře chápou a přijímají, ale jako lépe přijatelný se jeví spíše termín "udržitelná ekonomika".

Bedřich Moldan, 15.12.2011