Úvodní slovo zvláštního čísla časopisu Šumava
banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Úvodní slovo zvláštního čísla časopisu Šumava

Často vypjatá politická stanoviska rozhodně nepřispěla k pochopení a k věcnému pojmenování důležitých šumavských problémů, tím méně k jejich řešení. Doufejme, že v následujícím období se situace zklidní a že konečně bude čas podívat se na nejrůznější témata věcně, bez emocí a politických podtextů.
Toto číslo časopisu Šumava, které dostáváte do rukou, se snaží k věcné diskusi přispět. Předkládá zasvěcené pohledy na šumavské lesy, které se vyvíjely v posledních osmi tisíci letech. Teprve posledních 300 let v nich hospodaří lesníci a vlastně jenom desetiletí uplynula od doby, kdy zde byly – jako poslední v Čechách – vyhubeny všechny velké šelmy. S výjimkou relativně omezených oblastí horských smrčin jsou šumavské lesy většinou umělými monokulturami smrku. V posledních desetiletích jsou lesní porosty u nás oslabeny změnou klimatu a znečištěním ovzduší, které se sice zlepšuje, avšak stav lesů patří stále mezi nejhorší v Evropě. Poslední léta pak ovládla diskusi o Šumavě především problematika kůrovce. To všechno otevírá důležité otázky, na něž hledají následující texty odpovědi.
Na Šumavě ovšem nejsou jenom lesy. Jsou zde obce, ve kterých žijí lidé, jsou zde různá území bez lesů – louky, pastviny, zemědělská pole, ale i jezera či rašeliniště. Celá Šumava má výrazný a specifický krajinný ráz. Lidé na Šumavě po staletí hospodařili a hospodaří i v současné době. Jejich hospodaření má různý charakter, v některých případech mluvíme spíše o managementu. Všechna tato témata, a jistě i mnohá další, jsou důležitá a v nejbližší budoucnosti bude nutno mnoho problémů řešit. Předložené texty se jimi nezabývají, ale přispívají k celkovému obrazu fundovaným pohledem na šumavský les. Věřím, že tento příspěvek významně pomůže k další konstruktivní diskusi, bez níž se určitě žádné vážné problémy řešit nedají.

Šumava, podzim 2010