Indikátory blahobytu
banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Indikátory blahobytu

Přesto, nebo právě proto, jsou proti tomuto uznávanému ukazateli mnohé výhrady. Pokusů nahradit HDP jiným "univerzálním" indikátorem, případně více indikátory, které by lépe zachycovaly "wellbeing of people and ecosystems" bylo za poslední dvě dekády mnoho. (V češtině máme určitý problém, protože výraz "wellbeing" neumíme dobře přeložit a vyjádřit jeho význam. Bylo mimo jiné navrženo "pohoda", "blahobyt", "kvalita života"; musíme asi ještě počkat, co se nakonec ustálí.) V poslední době se rozvinul celý proces iniciovaný Evropskou komisí zvaný "Beyond GDP", autoritativně se k celé věci vyjádřila často citovaná studie Stiglitze et. al. inspirovaná prezidentem Sarkozym. Snad nejvlivnější světová organizace v oblasti informací o společnosti, OECD, se touto otázkou intenzívně zabývá v rámci série světových konferencí věnovaných "měření pokroku". Problém je živý, náznaky řešení existují, ale závěr je zdá se zatím daleko.
Na třech věcech však v zásadě shoda panuje. HDP má své nedostatky, existují konkrétní návrhy jak jej vylepšit či doplnit (například nějakou mírou vyčerpání či poškození přírodních "aktiv"), ale v zásadě není nutno tento zcela základní ekonomický indikátor opustit. Za druhé: Určitá korelace mezi kvalitou lidského života a HDP nepochybně existuje, ale jde v zásadě o dvě rozdílné věci, které rozhodně nelze ztotožnit, ačkoliv o to mohou být z politických důvodů snahy. Z těchto dvou závěrů částečně vyplývá i třetí: Nemá příliš smysl hledat nějakou více nebo méně všeobsahující náhradu za HDP, ale rozhodně je zapotřebí najít spolehlivý indikátor nebo spíše více indikátorů, které by HDP doplnily a co nejlépe postihly kvalitu lidského života i míru zdraví přírodních ekosystémů.
Práce na řešení této úlohy intenzívně probíhají, jak o tom svědčí i publikace, kterou máte před sebou. Jde o velmi živé a ve světové literatuře intenzivně diskutované otázky a je velmi chvályhodné, že se Zelený kruh zasloužil jo vydání tohoto zajímavého textu plného čerstvých a kvalitních informací.

Úvod ke sborníku Indikátory blahobytu – edice APEL, Zelený kruh, Praha 2010