Fotovoltaika
banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Fotovoltaika

že panely mají být umístěny na střechách nebo fasádách domů.


Poznámky:

 • S perspektivou delší budoucnosti lze předpokládat, že energetické potřeby lidstva budou plně pokryty OZE s tím, že už v roce 2030 lze očekávat jejich 50% podíl. 
 • V této souvislosti se největší budoucnost přisuzuje využití slunečního záření ať už fotovoltaiky (zejména rozptýlené zdroje), tak i koncentrační elektrárny (větší zdroje). 
 • Fotovoltaické panely na zemědělské půdě nejsou ideálním řešením, avšak na druhé straně samotné půdě se nečiní žádné příkoří, naopak "ležení ladem" jí může prospět. Rovněž recyklace panelů a ostatního zařízení není nijak složitá. To je velký rozdíl proti jaderné elektrárně nebo uhelným dolům, které značné plochy půdy trvale zničí. 
 • Skutečnost, že někteří chytří podnikatelé vydělávají velké peníze na podpoře fotovoltaiky by se neměla považovat za žádnou katastrofu, nýbrž za v zásadě normální jev. Argument, že to musíme všichni zaplatit, neobstojí. Především je v moci vlády (viz její usnesení z 15. 9. 2010) tyto věci zregulovat, avšak stejně musíme vzít do úvahy, že vždycky, když nějaký chytrý podnikatel na čemsi vydělá, někdo – obvykle široké spektrum spotřebitelů – to musí zaplatit. Snad jen to není tak zřejmé jako u fotovoltaiky. 
 • OZE principiálně vadí prostředí méně než fosilní paliva, i když žádný energetický zdroj není stoprocentně bez zátěže.  Rovněž je třeba vzít do úvahy, že OZE – už z definice – jsou obnovitelné, zatímco fosilní paliva (a také zdroje jaderného paliva) jsou vyčerpatelná. 
 • Rozvoj OZE je spojen s masivním nástupem nových technologií, což je třeba pojímat především jako příležitost pro inovace v oblasti uchovávání energie, transportu (smart grids) a samozřejmě nové typy zdrojů. V současné době nelze určit, který směr se v budoucnosti stane mainstreamem, proto je třeba věnovat pozornost nejrůznějším rozvíjeným způsobům. 
 • Je nepochybné, že éra fosilních paliv pomalu končí, protože produkce skleníkových plynů s jejich využíváním spojenou nelze trvale tolerovat. V této souvislosti se jeví projekty spojené s tzv. clean coal jako problematické, určitou perspektivu mají projekty CCS, avšak omezenou, protože jsou energeticky i environmentálně mimořádně náročné. 
 • Rovněž budoucnost jaderné energetiky je nejistá. V současné době je – kromě stále ještě nepřekonaného odporu veřejnosti v mnoha zemích – hlavní překážkou vysoké investiční náklady, obavy ze zneužití teroristy a dosud v zásadě neznámé náklady na ukončení jaderného cyklu včetně likvidace elektráren. Tato věc nikdy nebyla prakticky dokončena, takže náklady jsou nejisté. 
 • Jaderná energie představuje ve srovnání s technologií OZE technologicky neobyčejně vyspělou věc, je nutno uvážit, že její vývoj je masivně podporován z veřejných prostředků už 6 desetiletí. 
 • Některé náklady spojené s energetikou jsou zřejmé, jiné však jsou poněkud méně transparentní, jako jsou například náklady na zajištění bezpečnosti nebo potřebných pozemků pro energetická zařízení, výzkum a vývoj různých souvisejících technologií atd. 
 • Dotace z veřejných prostředků by principiálně měly být časově omezené, je jich zapotřebí pro nastartování potřebných technologií. Ovšem zdanění environmentálně nepříznivých činností může mít trvalý charakter. 
 • Jak ukazuje mezinárodní situace, energetický sektor je ve fázi hluboké proměny (směrem k OZE, smart grids atd.). Investice do energetiky jsou a budou zapotřebí v každém případě, otázkou je pouze, do kterých technologií se bude investovat. 
 • Pokud jde o omezení fotovoltaiky v ČR, je zřejmé, že to není v zájmu mocných lobistických skupin, což je pravděpodobně důvodem proč zatím k tomuto omezení nedošlo. 
 • Měli bychom srovnat to, co zaplatíme navíc za elektřinu v důsledku fotovoltaiky s tím, co jsme už zaplatili za sanaci bank a podobné záležitosti. Na rozdíl od fotovoltaiky nejsou tyto platby transparentní, ale týkají se nás všech a jsou podstatně větší. 
 • Rozhodně vůbec nejlepší energií je ta, která se nemusí vyrobit (negawatty). To je ovšem jiná pohádka.