banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Udržitelný rozvoj Ústeckého kraje a Univerzita

Postupně by se měl vývoj ve všech oblastech usměrnit tak, aby byl po všech těchto stránkách udržitelný. Mnohokrát bylo zdůrazněno, že jde o proces náročný a dlouhodobý, ve kterém zcela základní úlohu hraje vzdělávání. Mluvíme o všech stupních a typech vzdělávání, univerzita přitom hraje nezastupitelnou roli.


Jestliže máme na mysli všechny tři pilíře udržitelného rozvoje, pak mají univerzity klíčový význam ve všech třech. Platí to v plné míře pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, která patří mezi klíčové instituce v kraji, který v mnoha směrech potřebuje prohloubit a urychlit svůj rozvoj. Všichni víme, jak hluboce je tento kraj poznamenán minulým vývojem charakterizovaným bezohledným vykořisťováním přírodních zdrojů a následným hlubokým poškozením jak životního prostředí, tak i sociální struktury obyvatel. Ve všech těchto směrech je univerzita nezastupitelná. Univerzita JEP přispívá výraznou mírou k zvyšování vzdělanosti ve všech směrech. Rád bych zdůraznil zejména rozměr kulturní, protože právě zde je zřejmě základní podmínka úspěšného rozvoje.
Jsem velice rád, že jsem mohl přispět ke vzniku ústecké univerzity osobně při své práci v České národní radě, která její vznik schválila. Jsem si naprosto jistý, že to byl dobrý počin a že i v současné době, kdy se hovoří o různých reformách a finančních úsporách, které by měly vysoké školství postihnout, se univerzita v Ústí nad Labem dobře vyrovná a potvrdí svou vlastní udržitelnost.
Mně osobně je nejbližší environmentální pilíř udržitelného rozvoje, to znamená starost o životní prostředí. Snažil jsem se přispět ke vzniku Fakulty životního prostředí UJEP a pomáhal jsem i v jejím provozu. Jsem přesvědčen, že právě tato fakulta má mít důležité místo mezi institucemi tak potřebnými v kraji, který byl postižen snad nejhoršími devastacemi životního prostředí na celém našem území. Vzpomínám si, že v jedné z prvních publikací, které se mi dostaly do rukou s touto tématikou, byl na první stránce obrazové přílohy uveřejněn obrázek zničené pánevní krajiny s titulkem Pekelná zahrada (The Garden of Hell). Musím se přiznat, že mě to tehdy velmi zarmoutilo a že to byl jeden ze zdrojů pro moji další práci a vlastně celoživotní snahu o to, aby se obrázky z ústeckého kraje vyskytovaly v jiných souvislostech.

Přednáška proslovená při příležitosti udělení titulu Dr. h. c., na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 11. 11. 2010