banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Blanka se propadá. Ale co pěší?

Přesvědčují se o tom hlavně pěší a cyklisté i lidé bydlící v blízkosti výstavby.
Výstavba megalomanského projektu tunelu Blanka s jeho neobyčejně náročnými křižovatkami přispěje k tomu, že například Praha 6 se stane výrazně tranzitní čtvrtí. Existuje zde snaha všechno podřídit dopravě a její plynulosti. Složité dopravní uzly, které se nyní staví na Malovance, Prašném mostě a v oblasti Špejcharu spíše připomínají největší americké křižovatky z doby před padesáti lety, přitom v USA tento koncept již dávno opustili.
Dlouhé trvání stavebních prací velmi zatěžuje životní prostředí a jejich rychlé dokončení zřejmě není prioritou. Křižovatka na Malovance se staví už třicet let a hotova nebude nejméně ještě další tři roky.
Obtěžování hlukem, prašností a znečišťováním vozovek dosahuje neúnosné míry. Zejména obyvatelé v blízkosti stavební činnosti jsou vystaveni mimořádnému stresu, který, jak se zdá, nemá konce. Připadá mi, že se zapomnělo na všechno ostatní mimo auta. Probíhající výstavba křižovatky na Malovance, kde chodci prakticky nemají možnost slušně a bezpečně přecházet některé rozpracované úseky, je důkazem toho, že lidé, kteří chtějí jít pěšky, jako by pro projektanty vůbec neexistovali.
Platí to samozřejmě i o cyklistech: současná výstavba cyklostezek je zcela nedostatečná a jejich vedení často vzbuzuje rozpaky. Proč se na pěší více nemyslí? Proč se nebudují jednoduché, přitom esteticky ztvárněné a v zásadě levné můstky a jiné přechody pro chodce? Jak se pěší člověk dostane třeba z Vítězného náměstí na Hrad? Je na to pamatováno jinak než prostřednictvím 150 m dlouhého (a pravděpodobně nebezpečného) tunelu?
Tyto otázky magistrát zatím ignoruje. Domnívám se však, že lidé je budou chtít zodpovědět nejpozději do podzimních voleb, potom už bude pro současné vedení magistrátu pozdě.

Právo